Xem toàn bộ cuộc phỏng vấn với Mark Cuban về chiến lược đầu tư 'America 2.0' của anh ấy, Amazon

Mark Cuban.Stacie McChesney | Getty (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Nhà đầu tư tỷ phú Mark Cuban cho biết trên kênh "Fast Money" của CNBC rằng ông đang tìm kiếm các khoản đầu tư sẽ ổn định trong một nền kinh tế hậu virus mới. "Tôi đang cố gắng tìm hiểu về America 2.0 sẽ như thế nào. Đó là sự không chắc chắn", Cuban nói. "Điều duy nhất tôi biết chắc chắn là chúng tôi không quay trở lại công việc kinh doanh như bình thường." Toàn bộ cuộc phỏng vấn dưới đây:
apply watch nha
đi đến xem tại đây
trang sức tại đây