Một dấu hiệu của Goldman Sachs được nhìn thấy trên bài đăng của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán New York.Brendan McDermid | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro). Các lực lượng kinh tế và chính trị đang đe dọa các chương trình cổ tức và mua lại điển hình mà các công ty sử dụng, vì vậy Goldman Sachs đã gợi ý trong một lưu ý mới rằng có lẽ bây giờ là lúc để thử một cách tiếp cận mới. Suy thoái kinh tế do đại dịch coronavirus gây ra đã dẫn đến việc các công ty lớn cắt giảm và đình chỉ cổ tức của họ, với Goldman dự kiến mức giảm 25% đối với cổ tức S&P 500 trong năm nay và Đạo luật CARES hạn chế một số công ty chia cổ tức và mua lại.
click vào Xổ số
xe đạp nha bạn
click vào tủ lạnh nghe