VIDEO4: 0304: 03United báo cáo khoản lỗ 2,1 tỷ USD trong quý đầu tiên, tìm kiếm thêm viện trợ liên bang Đây là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Hãng hàng không nêu chi tiết tác động tài chính của virus đối với kết quả của nó trong ba tháng đầu năm, mặc dù thông tin chỉ là sơ bộ. yêu cầu và và thúc đẩy các nhà vận chuyển cắt giảm hầu hết các chuyến bay của họ. Các hãng hàng không, bao gồm United, không mong đợi sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu, nhấn mạnh rằng bất chấp các cuộc tranh luận về thời điểm mở cửa lại nền kinh tế, người tiêu dùng không có kế hoạch quay trở lại hàng không trong thời gian gần hoặc trung hạn. % trong quý đầu tiên từ một năm trước lên 8 tỷ đô la. Trên cơ sở đã điều chỉnh, United cho biết họ đã lỗ khoảng 1 tỷ USD trong quý do trừ các khoản phí đặc biệt. Cổ phiếu của hãng hàng không này đã giảm khoảng 2% trong giao dịch vào cuối buổi sáng, cùng với các hãng khác.
vào xem bàn phím
xe điện tại đây
dây chuyền nha