Spencer Platt | Các nhà giao dịch Getty ImagesOptions đã đặt cược ngụ ý rằng họ mong đợi các ngân hàng lớn lặp lại những gì họ đã làm trong cuộc khủng hoảng vừa qua: cắt giảm cổ tức. Ví dụ như JPMorgan Chase. Các hợp đồng quyền chọn gắn liền với khối lớn nhất và ổn định nhất trong số các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ ngụ ý việc cắt giảm 33% cổ tức vào tháng Giêng, theo một nhà giao dịch điều hành bàn lưu chuyển quyền chọn cho một công ty môi giới lớn. Ngân hàng có trụ sở tại New York hiện trả 90 xu cổ tức hàng quý, hoặc tổng cộng 2,70 đô la trong ba quý đến hết tháng Giêng.
click xem thêm thời sự
thời tiết tại đây nhé
click xem thêm sổ số