Các bình luận của Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell gợi ý rằng ông sẽ để các bang phá sản gây ra một cơn bão bùng nổ tranh cãi. phá sản, nhưng trước đây đã có một sự thúc đẩy để các bang có thể đi đến đó nếu họ thấy mình gặp khó khăn về tài chính. chỉ ra rằng các bang ở bất cứ nơi nào gần có nguy cơ vỡ nợ về nghĩa vụ nợ của họ. Các bang có xu hướng rất linh hoạt về tài chính - họ có thể tăng thuế, cắt giảm chi tiêu, đẩy một số vấn đề xuống chính quyền địa phương và phát hành nợ. Chủ yếu là do điều này, các bang có xu hướng xếp hạng tín nhiệm khá cao. Nhiều bang đã tích lũy được lượng tiền mặt dự trữ khá lớn trong quá trình phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, khi họ phải đối mặt với những thách thức ngân sách nghiêm trọng. Theo dõi tình hình, và một số lá cờ đỏ đã xuất hiện trên khắp đất nước. Phá sản có thể không phải là mối quan tâm, nhưng các bang có thể sẽ thiếu tiền trong nhiều năm tới.
vào tủ lạnh
đi đến sáy tóc
sổ số nha bạn