Nhà phân tích Morgan Stanley nâng cấp Avis Budget để mua lần đầu tiên, tăng 65%

Một khách hàng đang đợi xe của mình tại nhà để xe của Avis Budget Group ở sân bay San Francisco.David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Cổ phiếu của công ty cho thuê xe hơi Avis Budget Group đã tăng trong giao dịch tiền thị trường sau khi Morgan Stanley nâng cấp cổ phiếu và tăng mục tiêu giá lên gần 50%. Lưu ý mới từ nhà phân tích ô tô Adam Jonas cho biết thị trường ô tô đã qua sử dụng đang phục hồi nhanh hơn dự kiến, điều này sẽ giúp ích cho triển vọng tài chính của Avis Budget.
xem thêm sự kiện nha bạn
ipa tại đây
vào xem thêm trang sức nha