Người dự đoán giá dầu tiêu cực - Ed Morse của Citi - chứng kiến sự phục hồi lên 50 đô la vào cuối năm

Công nhân mỏ dầu, Miguel Holguin, vận hành một giàn khoan trong một cánh đồng ở Seminole, TX, ngày 19 tháng 9 năm 2019. Adria Malcolm | Edward Morse, người đứng đầu hàng hóa toàn cầu của Citigroup, dự đoán vào tháng 3 rằng giá dầu có thể chuyển biến tiêu cực, và bây giờ đã có, ông nói rằng dầu có thể phục hồi vào cuối năm lên 50 USD / thùng.
xem thêm thời tiết tại đây
đi đến tài xế
xem thêm Xổ số