Giám đốc trung tâm tài chính Bank of America, trung tâm, chỉ cho khách hàng cách sử dụng máy ATM với trạm Hỗ trợ Người bán ở Cherry Creek.Andy Cross | Denver Đăng | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro). Sau khi thị trường phục hồi dữ dội xé toạc mục tiêu của Bank of America đối với S&P 500, chiến lược gia hàng đầu của ngân hàng này đã đưa ra một "lời khuyên nhỏ nhặt." việc bơm thanh khoản từ Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy các cổ phiếu công nghệ lớn.
xem thêm tại đây nhé
sự kiện
giá vàng nghe