Quang cảnh con Bull đang sạc với một phụ nữ ở thành phố New York, Hoa Kỳ trong đại dịch coronavirus vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.John Nacion | NurPhoto | Trong khi cổ phiếu đang giảm giá một chút gần đây, sự trở lại từ mức thấp nhất trong tháng 3 đã kích hoạt một tín hiệu thị trường tăng giá thường có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ cao hơn một năm kể từ bây giờ. Nhà đầu tư huyền thoại Stanley Druckenmiller nói với CNBC "Squawk Box" vào thứ Hai, thị trường đã trải qua một kinh nghiệm. "lực đẩy bề rộng" vào đầu tuần trước. Thuật ngữ Phố Wall đề cập đến số lượng cổ phiếu tăng giá tại Sở giao dịch chứng khoán New York hoặc S&P 500 vượt xa số cổ phiếu giảm giá 2-1 trong khoảng thời gian 10 ngày.
đi vào link này nhé
vào xem thêm apply watch
khách du lịch tại đây nha