Jefferies làm cho trường hợp của Amazon tăng lên 2.800 đô la trong 12 tháng và sau đó là 4.000 đô la một ngày

Một công nhân đang lắp ráp một chiếc hộp để giao hàng tại trung tâm thực hiện của Amazon ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 4 năm 2019. Clodagh Kilcoyne | Reuters (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro.) Jefferies cho biết sự gia tăng gần đây của cổ phiếu Amazon chỉ là bước khởi đầu cho gã khổng lồ thương mại điện tử.
link này
click vào Thế giới bạn nha
click vào Cuộc sống