Keith MeisterAdam Jeffery | CNBC Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro. Giám đốc quỹ đầu tư Keith Meister đã mua cổ phiếu ở nhà trong thời gian đầu năm đầy biến động đối với cổ phiếu, theo một hồ sơ chứng khoán, nhưng ông cũng đã tăng gấp đôi khi đặt cược vào sòng bạc. cổ phần.
xe du lịch
vào máy bơm bạn nha
vào điện máy xanh