Larry Culp, Giám đốc điều hành, General ElectricScott Mlyn | CNBC (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC PRO.) Morgan Stanley đã nâng cấp General Electric vào thứ Năm và cho biết mọi thứ đang bắt đầu tìm kiếm công ty có nhiều ác tính và họ hy vọng sẽ có ít sự gián đoạn từ các vấn đề của Boeing 737 Max.