Mọi người đi dạo qua Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) vào ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại Thành phố New York. Getty Images Tobias Levkovich của tập đoànitigroup đang đặt cược vào mức tăng vững chắc của thị trường chứng khoán trong năm tới khi nền kinh tế phục hồi sau đại dịch coronavirus.
xe du lịch
Bóng đá
vào xem máy in nha bạn