Một người đi bộ đeo mặt nạ mang theo chai nước đi ngang qua bức tượng Charging Bull ở hạ Manhattan vào ngày 02 tháng 4 năm 2020 ở thành phố New York.Bruce Bennett | Nhiều công ty đang cắt giảm cổ tức của họ và nhiều công ty sẽ phải từ bỏ các khoản chi trả cho cổ đông khi áp lực chi phí tăng lên trong những tháng tới. Tuy nhiên, có một số bến đỗ tương đối an toàn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận.
đi đến cần thơ nghe bạn
đi đến nhà hàng nghe bạn
vào xem nhà máy